Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

W ostatnich latach coraz częściej uwagę poświęca się odbudowie, renowacji oraz rewitalizacji starych budynków. W celu trwałej konserwacji budynku najważniejszą kwestią jest zabezpieczenie wodochronne.

Skuteczne zabezpieczenie obiektu budowlanego przed działaniem wody zapewni przyjazny dla zdrowia mikroklimat w pomieszczeniach, oraz znacznie wydłuży „żywotność” budynku. Suchy dom to zdrowy dom. Aby nowopowstający budynek zachował swoje walory estetyczne na długie lata, należy zastosować odpowiednie rozwiązania wodochronne. Każdy budynek stale poddawany jest oddziaływaniu zewnętrznych czynników atmosferycznych, dlatego rozwiązania wodochronne należy dostosować do panujących warunków. Należy pamiętać, że stosowane materiały izolacyjne i uszczelniające tworzą systemy rozwiązań, dlatego bardzo istotny jest wybór produktów, które muszą być ze sobą kompatybilne i starannie dopasowane. Dobór odpowiedniego systemu hydroizolacji zależy od wielu różnych czynników, m.in. poziomu wód gruntowych, możliwości odkopania fundamentu od zewnątrz, docelowego przeznaczenia pomieszczenia czy też możliwości finansowych klienta co w efekcie przekłada się na wymogi stawiane danemu obiektowi w zakresie ochrony przed wilgocią działającą z zewnątrz. Woda gruntowa działająca pod ciśnieniem wymaga innej izolacji niż wilgoć gruntowa.

uszczelnienie wodochronne fundamentu

Na rynku polskim istnieje wiele firm dostarczających kompletne systemy rozwiązań wodochronnych dla klientów prywatnych jak i obiektów przemysłowych takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne, gazownie, chłodnie itd.

Elementy konstrukcji budowlanych posadowione poniżej poziomu gruntu wymagają zastosowania wysokiej jakości profesjonalnych materiałów uszczelniających. Uzyskanie wodoszczelnej i suchej piwnicy nie jest rzeczą łatwą. Prawidłowe uszczelnienie podpiwniczenia decyduje o braku szkód spowodowanych zalaniem lub zawilgoceniem w dłuższej perspektywie. Ze względu na fakt, że wilgoć może przenikać do podpiwniczenia z różnych stron, niezbędne jest połączenie kilku rozwiązań systemowych.

Oferujemy państwu optymalne rozwiązania w zakresie uszczelnień elementów budynku w obszarze gruntu, które gwarantują skuteczną ochronę piwnic i innych pomieszczeniem pod poziomem gruntu.