Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów masą KMB

Rolą hydroizolacji jest ochrona konstrukcji budowlanej przed szkodliwym działaniem wody. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana izolacja fundamentu lub ścian piwnic pozwoli uniknąć w przyszłości problemów związanych z wilgocią w przegrodzie. Warto już na etapie projektu zastanowić się czy proponowany system hydroizolacyjny jest adekwatny do panującej sytuacji wodno gruntowej.

Wodochronna izolacja fundamentów

Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów chroni przed zawilgoceniem podziemnych części budowli. Aby prawidłowo zabezpieczyć budynek przed wilgocią niezbędne jest wykonanie izolacji poziomej, której zadaniem jest blokowanie wilgoci podciągającej kapilarnie oraz izolacji pionowej, która uniemożliwia przenikanie wilgoci od strony gruntu. Istotnym elementem, każdego systemu hydroizolacyjnego jest jego ciągłość, polegająca na szczelności oraz odpowiednim połączeniu izolacji poziomej i pionowej. Aby zachować ciągłość izolacji stosujemy jedynie bezszwowe materiały takie jak:

  • bitumiczne powłoki uszczelniające
  • elastyczne zaprawy uszczelniające
  • mineralne zaprawy do uszczelniania krystalicznego

Wodochronna izolacja fundamentówNatryskowa izolacja fundamentu w technologii Schomburg

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki uszczelniające

Izolacja fundamentów wykonana z wykorzystaniem mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi (masy KMB) są najlepszym rozwiązaniem jako izolacje pionowe części podziemnych budowli. Największą zaletą mas bitumicznych jest to, że są bezszwowe i bezspoinowe w przeciwieństwie do folii lub pap termozgrzewalnych. Umożliwia to nałożenie szczelnej powłoki z odpowiednim zabezpieczeniem miejsc newralgicznych jak narożniki lub przejścia instalacyjne. Kolejną zaletą mas bitumicznych jest ich elastyczność oraz zdolność mostkowania rys. Oznacza to, że podczas procesu “osiadania budynku” mogą powstawać naprężenia oraz rysy, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości izolacji. Masy KMB zgodne z normą DIN 28052-6 mają zdolność mostkowania rys do 2 mm. Zużycie wynosi od 4 do 5 kg/m2 powierzchni. Zaletą jest również to, że bezpośrednio na warstwę hydroizolacyjną można przykleić warstwę styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego w celu termoizolacji lub/i ochrony izolacji wodochronnej. Na rynku polskim obecnie jest wiele preparatów bitumicznych o różnych parametrach i przeznaczeniu. Dobranie odpowiedniego systemu możliwe jest na podstawie wizji lokalnej podczas, której dokonuje się oceny warunków wodno gruntowych, charakterystyki budynku oraz możliwości technicznych, dlatego zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy i biura projektowe w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania izolacji fundamentów.

Izolacja fundamentu w technologii Schomburg

Izolacja-fundamentu

 

1. Izolacja cokołu AQUAFIN-2K lub AQUAFIN-2K/M
2. Izolacja bitumiczna COMBIFLEX-AB2 z wklejoną włókniną ASO-systemvlies-02
3. Uszczelnienie  połączeń pachwinowych z zastosowaniem taśm uszczelniających ASO-Dichtband 2000 S
4. Szczegół izolacji ściany i tacy fundamentowej
5. Warstwa termoizolacyjna oraz ochronna z polistyrenu ekstrudowanego
6. Warstwa wykończeniowa cokołu (płytki lub tynk)
7. Opaska drenażowa
8. Zasypka żwirowa
9. Włóknina wzmacniająca
10. Opaska ochronna (otoczaki)

Alternatywnie:
4a. Faseta ASOCRET-RN