Izolacje tarasów i balkonów

Izolacje tarasów i balkonów w technologii Schomburg

Izolacje tarasów i balkonów to nasza specjalność. Jako firma wykonawcza wykonujemy izolacje tarasów i balkonów z użyciem materiałów firmy Schomburg. Taras to jeden z trudniejszych oraz kosztowniejszych do wykonania elementów budynku. Tarasy nieustannie poddawane są działaniom czynników atmosferycznych takich jak opady, nasłonecznienie oraz temperatura. Ujemne i dodatnie temperatury powodują zamarzanie i odmrażanie materiałów co powoduje odpowiednio zmniejszanie i zwiększanie objętości. Woda, która dostała się wewnątrz konstrukcji  na skutek braku lub przerwania izolacji, pod wpływem ujemnej temperatury może doprowadzić do pęknięć, rys, odspajania płytek, niszczenia spoin.

Zaciek spowodowany wadliwym wykonaniem izolacji tarasu

Odpadające płytki na tarasie wskutek braku izolacji

Prawidłowo wykonana hydroizolacja tarasu lub balkonu zapewni jego funkcjonalność oraz estetykę. Prawidłowe wykonanie izolacji polega m.in.: na określeniu technologii i materiałów, wykonaniu spadu, izolowaniu, wykonaniu dylatacji, obróbki blacharskiej, lub kładzenia płytek oraz spoinowania. Przy wykonywaniu tych prac niezbędna jest wiedza oraz  bardzo duża dokładność przy kładzeniu. Bardzo ważną kwestią jest określenie czy jest to taras nad pomieszczeniem ogrzewanym czy  może na gruncie lub po prostu jest to balkon. Często niezbędna jest wizja lokalna w celu scharakteryzowania tarasu / balkonu  oraz zidentyfikowania problemu. Źle wykonana izolacja lub jej brak mogą być przyczyną:

  • pękania płytek
  • niszczenia spoin
  • przecieków
  • stojącej wody na tarasie / balkonie
  • innych uszkodzeń

 

Izolacje tarasów / balkonów pod okładziny ceramiczne w technologii Schomburg

Izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

Izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

1. Płyta konstrukcyjna tarasu
2. Warstwa spadkowa wykonana np. ASO-EZ2 Plus
3. Paroizolacja wykonana na bazie masy bitumicznej COMBIFLEX-AB2 lub z bitumicznej membrany uszczelniającej KSK-Abdichtungsbahn
4. Izolacja termiczna
5. Płyta dociskowa (min. 5cm) wykonana np. ASO-EZ2 Plus zbrojony siatką stalową
6. Izolacja zespolona podpłytkowa AQUAFIN-2K/M lub AQUAFIN-2K
7. Klej elastyczny np. MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K/6
8. Płytki ceramiczne mrozoodporne
9. Mineralna elastyczna zaprawa do spoin HF05-Brillantfuge
10. Elastyczna taśma uszczelniająca ASO-Dichtband-2000
11. Dylatacja brzegowa
12. Sznur polipropylenowy ASO-Vorfullschnur
13. Wypełnienie elastyczne ESCOSIL-2000 lub INDUFLEX-VK-6060
14. Profil krawędziowy
15. Rynna z mocowaniem do profilu
16. Profil

 Izolacja balkonu

Izolacja balkonu

1. Płyta konstrukcyjna tarasu
2. Warstwa spadkowa wykonana np. ASO-EZ2 Plus
3. Izolacja zespolona podpłytkowa AQUAFIN-2K/M lub AQUAFIN-2K
4. Klej elastyczny np. MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K/6
5. Płytki ceramiczne mrozoodporne
6. Mineralna elastyczna zaprawa do spoin HF05-Brillantfuge
7. Elastyczna taśma uszczelniająca ASO-Dichtband-2000
8. Sznur polipropylenowy ASO-Vorfullschnur
9. Wypełnienie elastyczne ESCOSIL-2000 lub INDUFLEX-VK-6060
10. Profil krawędziowy

Izolacja tarasu na gruncie

Izolacje tarasów na gruncie

1. Zagęszczony grunt
2. Beton podkładowy
3. Izolacja przeciwwodna COMBIFLEX-AB2
4. Płyta konstrukcyjna ze spadkiem około 2%
5. Izolacja podpłytkowa AQUAFIN-2K/M lub AQUAFIN-2K
6. Elastyczna zaprawa klejowa np. MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K/6
7. Okładzina ceramiczna
8. Izolacja przeciwwodna z AOUAFIN-2K/M lub AQUAFIN-2K
9. Płyta ochronno-drenażowa lub izolacja termiczna
10. Elastyczna taśma uszczelniająca ASO-Dichtband 2000
11. Sznur polipropylenowy ASO-Vorfullschnur
12. Wpełnienie elastyczne ESCOSIL-2000 lub INDUFLEX-VK-6060
13. Dylatacja brzegowa
14. Opaska drenażowa