Osuszanie budynków metodą iniekcji

Osuszanie budynków

Istnieje wiele przyczyn zawilgoceń budynków. Nieszczelny dach, uszkodzona rynna, brak prawidłowej wentylacji czy brak izolacji termicznej może być przyczyną wilgotnych ścian budynku. W starych obiektach najczęstszą przyczyną jest jednak brak izolacji poziomej lub poziomej i pionowej w przypadku budynków podpiwniczonych. Wynika to z faktu, że kilkadziesiąt lat temu przeważnie nie stosowano izolacji poziomych lub izolacja ta z racji swojego wieku została uszkodzona. Aby zdiagnozować źródło bądź też źródła zawilgoceń niezbędna jest wizyta na obiekcie celem dokonania niezbędnych pomiarów oraz analizy stanu budynku. Na podstawie dokonanej analizy wykonujemy dla Państwa ofertę cenową wraz z proponowaną technologią oraz okresem gwarancji.

Osuszanie budynków metodą iniekcji

W przypadku braku lub uszkodzenia izolacji poziomej woda znajdująca się w gruncie przenika do fundamentów, a następnie za sprawą sił kapilarnych podciąga w górę przenikając w partie budynku ponad gruntem. Jest to zjawisko podciągania kapilarnego. Aby osuszyć mur, w którym nie funkcjonuje izolacja pozioma należy najpierw wykonać wtórną izolację (przeponę poziomą) czyli zablokować ruch wilgoci w murze. Po odcięciu od wilgoci kapilarnej, można osuszać metodami nieinwazyjnymi. Należy podkreślić, że “osuszanie budynków metodą iniekcji” jest nazwą potoczną bo metoda iniekcji polega na uszczelnieniu porowatej struktury cegły lub betonu, które w efekcie umożliwia osuszenie przegrody budowlanej.

Podciąganie kapilarne wilgoci w murze

 

Izolacja pozioma tworzy blokadę przeciwwilgociową

 

Razem z wodą do wnętrza przegrody transportowane są także szkodliwe sole budowlane jak azotany, chlorki, siarczany. Duże zasolenie konstrukcji może ostatecznie doprowadzić do nieestetycznych wykwitów solnych, a także stopniowej erozji. W celu zatrzymania wilgoci oraz soli najczęściej stosuje się preparaty iniekcyjne na bazie krzemianów, które krystalizują wewnątrz struktury muru tworząc nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci podciągającej kapilarnie. Najlepszy efekt można uzyskać wtłaczając preparat pod ciśnieniem nie większym niż 10 bar. Do iniekcji ciśnieniowej stosuje się oferowane przez nas pompy do iniekcji.