Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji

Znaczenie izolacji poziomej w murze

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapów procesu renowacji starego budownictwa. Izolacja pozioma jest najważniejszą izolacją wodochronną budynku, ponieważ zapobiega kapilarnemu transportowaniu wilgoci oraz rozpuszczonych soli budowlanych w strefę powyżej izolacji. Brak izolacji poziomej w murze może spowodować:
– zawilgocenie ściany
– rozwój organizmów biologicznych (grzyby, pleśnie, mchy, porosty)
– wykwity solne
– degradację muru
– zwiększenie wartości współczynnika przenikania ciepła

Brak izolacji wodochronnej doprowadza do stopniowej degradacji muru. Rozpuszczone w wodzie sole siarczanów, chlorków i azotanów ulegają cyklom krystalizacji podczas których nawet kilkukrotnie zwiększają swoją objętość wywierając nacisk na ścianki porów. Zawarte w wodzie sole uwidaczniają się na powierzchni ściany lub tynku w postaci białego nalotu, wykwitów. Na zawilgoconych ścianach często pojawiają się również mchy, porosty lub grzyby i pleśnie, które mają szczególnie negatywny wpływ na samopoczucie i stan zdrowia osób którzy przebywają w skażonym pomieszczeniu. Kolejnym negatywnym efektem związanym z brakiem izolacji poziomej i zawilgoceniem muru jest wzrost wartości współczynnika przenikania ciepła, czyli przez mokrą ścianę straty ciepła będą większe niż w przypadku suchej ściany, co doprowadza się do zwiększonych kosztów ogrzewania budynku.

Zawilgocenie i zasolenie ściany

Wykwity solne wskutek braku izolacji poziomej

Grzyb na ścianie

Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji

Jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej jest metoda iniekcji, która polega na wtłoczeniu preparatu iniekcyjnego w układ uprzednio wywierconych otworów w celu nasycenia przekroju ściany. Prawidłowo wykonana iniekcja skutkuje wytworzeniem bariery (przepony) wewnątrz struktury muru i uniemożliwia kapilarne podciąganie wilgoci powyżej przepony.

Rodzaje preparatów iniekcyjnych

Do najpopularniejszych preparatów iniekcyjnych w Polsce należą preparaty krzemianowe, mikroemulsje silikonowe oraz kremy iniekcyjne. Do odtwarzania izolacji poziomej stosuje się także parafiny oraz żywice poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe i syntetyczne.

Metody wykonywania iniekcji ?

Iniekcje preparatów krzemianowych lub mikroemulsji silikonowych wykonuje się metodą grawitacyjną lub ciśnieniową. Iniekcja grawitacyjna w wielu przypadkach okazuje się nieskuteczna z uwagi na grubość oraz stopień zawilgocenia przegrody. W wielu przypadkach przy iniekcji grawitacyjnej preparat nie mógł wypchnąć wody z porów i spenetrować całego przekroju muru przez co zabieg okazał się nieskuteczny. Iniekcję grawitacyjną można stosować jedynie w cienkich murach o niskim stopniu przesiąknięcia wilgocią.
Iniekcja ciśnieniowa może być stosowana w murach nawet do stopnia przesiąknięcia wilgocią w 95%. Podawanie iniektu pod ciśnieniem umożliwia penetrację całej struktury muru, dlatego z powodzeniem stosuje się ją nawet w grubych murach. Ponadto iniekcja ciśnieniowa znacznie przyspiesza tempo prac, umożliwia kontrolę ilości wtłaczanego preparatu oraz informuje nas o pustkach lub wyciekach.
Iniekcje kremów wykonuje się za pomocą specjalnych pistoletów lub pomp do iniekcji kremów. Aplikacja polega na wypełnieniu wywierconych otworów kremem. Preparat penetruje strukturę muru tworząc hydrofobową przeponę.
Iniekcje żywic epoksydowych i poliuretanowych można wykonywać jedynie ciśnieniowo za pomocą pomp do iniekcji ciśnieniowej.
Iniekcje żywic akrylowych wykonuje się pompami iniekcyjnymi 2K wyposażonymi w głowicę mieszającą komponenty.

Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej

Pozostałe zabiegi renowacyjne

Odtwarzanie izolacji poziomej to tylko jeden z wielu zabiegów przy renowacji zawilgoconych ścian. O końcowym efekcie decydują także także takie zabiegi jak:
– odgrzybianie ścian
– przekształcenie rozpuszczonych w wodzie soli w sole nierozpuszczalne
– wykonanie izolacji pionowej
– wykonanie tynków renowacyjnych
– malowanie ściany farbą paroprzepuszczalną

Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji ma na celu zablokowanie wilgoci podciągającej kapilarnie w przegrodzie, jednak należy mieć na uwadze, że strefa powyżej przepony nadaj pozostaje zawilgocona. Aby umożliwić odparowanie wilgoci w strefie nad przeponą należy wykonać tynki renowacyjne, których struktura umożliwia dyfuzję pary wodnej. Tynki renowacyjne dzięki swojej porowatości umożliwiają “magazynowanie” wewnątrz swojej struktury soli budowlanych dzięki czemu unika się krystalizacji soli budowlanych na powierzchni tynku. Powierzchnie tynku należy pomalować farbą o odpowiednim współczynniku paroprzepuszczalności (farby silikonowe lub silikatowe).

Odtwarzanie izolacji poziomej to proces skomplikowany i złożony. Na końcowy sukces składa się wiele czynników dlatego przed wyceną konieczne są oględziny obiektu. Po więcej informacji zapraszamy do kontaku z nami.