Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa w odtwarzaniu izolacji poziomej – iniekcja niskociśnieniowa.

Iniekcja ciśnieniowa to metoda wykonywania wtórnej izolacji przeciwwilgociowej (poziomej lub pionowej), która jest jednym z najbardziej problematycznych i pracochłonnych etapów renowacji starego budownictwa. Iniekcja stosowana jest w celu wytworzenia w przegrodzie przepony (blokady) poziomej, która ma uniemożliwić kapilarne podciąganie wilgoci (np. z gruntu). Podciąganie kapilarne określane jest jako zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Iniekcja polega m.in. na odpowiednim wywierceniu otworów, zakotwieniu pakera w konstrukcji oraz wtłoczeniu pod odpowiednim ciśnieniem preparatu iniekcyjnego. W tym celu używane są pompy iniekcyjne.

Przepona pozioma wykonana metodą iniekcji ciśnieniowej

 

Iniekcja – Przepona pozioma wykonana od zewnątrz w technologii Schomburg

 

1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych za pomocą ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca wykonana z THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR24 lub THERMOPAL-SR44
4. Przepona pozioma wykonana za pomocą AQUAFIN-F
4. Wypełnienie otworów iniekcyjnych ASOCRET-BM
5. Szpachla z THERMOPAL-FS33
6. Farba silikatowa Tagosil Profi

 

Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy zwrócić uwagę na stan budynku / budowli lub przegrody, mając na uwadze:

 • rodzaj materiału użytego do wykonania przegrody
 • wielowarstwowość muru
 • jednorodność (pustki w murze)
 • pęknięcia i rysy
 • wytrzymałość
 • stateczność cieplną

Należy także przeprowadzić badanie wilgotności oraz poziomu zasolenia.

Do iniekcji stosuje się preparaty, których bazą są:

 • krzemiany
 • silany
 • siloksany
 • silikoniany
 • emulsje mikrosilikonowe
 • żywice epoksydowe
 • żywice poliuretanowe
 • żywice akrylowe
 • parafiny i inne

Do najbardziej rozpowszechnionych preparatów należą te o działaniu hydrofobizującym i blokującym kapilary. Obcenie na rynku najczęściej stosuje się preparaty na bazie krzemianów (silikatów) silanów i siloksanów o działaniu hydrofobizującym. Tego typu preparaty są szczególnie zalecane w przypadku murów niejdnorodnych, z pustkami i kawernami o stopniu przesiąknięcia wilgocią nawet do 95%. Polecamy państwu preparat Aquafin-F firmy Schomburg.

Zalety iniekcji ciśnieniowej

 • bardzo dobra penetracja struktury muru
 • kontrola ilości wprowadzanego preparatu
 • krótszy czas wykonania w porównaniu do metody iniekcji grawitacyjnej
 • możliwość stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią
 • umożliwia ocenę struktury muru (pustki, rysy, pęknięcia)
 • kontrola ciśnienia w poszczególnych otworach

Oferujemy państwu:

 • iniekcje uszczelniające żywicami poliuretanowymi – likwidacja przecieków
 • iniekcje wzmacniające żywicami epoksydowymi – klejenie rys i pęknięć
 • iniekcje zaprawami cementowymi – wzmacniające
 • izolacje poziome metodą iniekcji preparatami na bazie krzemianów, silanów i siloksanów – odtwarzanie izolacji poziomych

Iniekcja ciśnieniowa Aquafin-f