Posadzki epoksydowe i poliuretanowe

Posadzki epoksydowe i poliuretanowe

Posadzki epoksydowe i poliuretanowe:

posadzki epoksydowe

Posadzki przemysłowe wykorzystywane są na bardzo wiele sposobów, czego efektem jest różnorodność stawianych im wymagań.

W celu wydłużenia żywotności powierzchni przemysłowych, stosuje się pokrycia na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych. Przy wyborze odpowiedniego systemu ochrony posadzek brane są pod uwagę rodzaje obciążeń jakie mogą wystąpić w trakcie użytkowania oraz wymogi stawiane wykonaniu końcowemu nawierzchni.

 

 

Kryteria wyboru systemu ochrony posadzek:

  • obciążenia mechaniczne: przez stawianie, przesuwanie jak też przetaczanie towarów oraz przez ruch pojazdów kołowych
  • obciążenia chemiczne: przez środki myjące i dezynfekujące jak też przez wyciekające oleje i smary oraz kwasy i zasady
  • wymogi stawiane powierzchni: antypoślizgowość, gładkość, przewodność elektryczna, przeprężanie rys, odporność na promieniowanie UV oraz wpływy atmosferyczne, łatwość utrzymania w czystości, dekoracyjność, odkażalność.
  • ochrona wód gruntowych